MENU

Billie Eilish - Happier Than Ever 「Текст」 - Български превод

When I'm away from you
I'm happier than ever
Don't you think it's better
Da-da-da-da-da


Billie Eilish - Happier Than Ever 「Текст」

When I'm away from you
I'm happier than ever
Don't you think it's better
Da-da-da-da-da

[Non-Lyrical Vocals]

When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
Wish it wasn't true

When I'm away from you
Well it hurts to say
My sense has gone so far away
I'm up all through the night
And I can't tell wrong from right

When I'm away from you I see great big clouds
In the fog and rain all the lonely crowds
They seem to be so blue
Every night I'm missing you

When I'm away from you well the sun don't shine


The mood don't come
The words don't rhyme
When I'm away from you I can't let go
And you know, oh, you know

It's all the things you do that make life worth while
Like the way you talk and the way you smile
It's all the things you do keep me hanging on
And you know, don't you know


Billie Eilish - Happier Than Ever 「Текст」 - Български превод


Когато съм далеч от теб
Аз съм по-щастлива от всякога
Не мислите ли, че е по-добре
Da-га-га-га-га

[He-Lyrical Вокал]

Когато съм далеч от теб
Аз съм по-щастлива от всякога
Иска ми се да го обясня по-добре
Желание, че не е вярно,

Когато съм далеч от теб
Добре, че боли да се каже,
Моето усещане е отишло толкова далеч


Аз съм се през цялата нощ
И аз не мога да кажа, погрешно от дясно

Когато съм далеч от теб аз виждам много големи облаци
В мъгла и дъжд всички самотни тълпите
Те изглежда да е толкова синьо
Всяка вечер аз ти липсва

Когато съм далеч от теб и слънцето не свети
Настроението не идват
Думите не се римуват
Когато съм далеч от теб не мога да пусна
И знаеш ли, о, вие знаете

Това е всичко, което правите, че си струва да направят живота, докато
Подобно на начина, по който говори и начина, по който се усмихваш
Това е всичко, което ви се пазят ми виси на
И знаеш ли, не знаеш ли